نام ‌و نام خانوادگی : علی شهابی                          شماره شناسنامه : ۶۰۰

لینک رزومه: https://www.civilica.com/p/101898

 

 

 
تحصیلات دانشگاهی :       

۹۸- ۱۳۹۲

دکتری مدیریت تکنولوژی (دانشگاه علوم و تحقیقات)

عنوان رساله : طراحی مدل راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

۱۳۸۷-۸۹

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان) – رتبه ۱

عنوان پایان نامه : توسعه مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران (پایان نامه برتر)

۱۳۸۴-۸۷

کارشناسی مدیریت صنعتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان) – رتبه ۱

 
سوابق کاری :          

۹۷ تاکنون

دبیرخانه راهبری شبکه توسعه اجتماعی رسالت

سمت : دستیار دبیر استان تهران

۹۷- ۱۳۹۱

بانک قرض الحسنه رسالت

سمت : مسئول واحد توسعه و تبلیغات استان تهران

از ۸۹

تدریس در دانشگاه ها

مدرس گروه حسابداری ، مالی و مدیریت دانشگاه علوم و تحقیقات ، پیام نور، علمی کاربردری

از ۹۰

 

داوری مقالات

فصلنامه مدیریت بین المللی کسب و کار، همایش های ملی

 
کلیات :                     
  • دارای ۶ پروژه تحقیقاتی و بیش از ۳۰ مقاله علمی
  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان از سال ۱۳۸۶ تاکنون.
  • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان- ۱۳۸۹
  • نخبه برتر بسیجی در سپاه استان سمنان – ۱۳۹۱
  • مسلط به SPSS, MSP ، شبیه سازی، تکنیک های تصمیم گیری، شبکه سازی و اکثر ابزارهای آنالیز تحقیقات

 

کارهای تحقیقاتی و پژوهشی :

الف- پروژه های تحقیقاتی :

۱۳۸۹

مجری طرح “علل ساختاری عدم ارتباط موثر دانشگاه و صنعت و ارائه پیشنهادات اجرایی (مطالعه موردی استان سمنان)”

 

۱۳۸۹

طرح تحقیقاتی ” تاثیر اجرای سیستم ۵S در کاهش توقفات خطوط تولید لوله و پروفیل(مطالعه موردی شرکت جدید سمنان)”

 

۱۳۹۰

مجری طرح تحقیقاتی “بررسی میزان رضایت مشترکین تلفن همراه استان سمنان”

 

۱۳۹۰

سنجش میزان رضایت بیماران در بیمارستانهای شهرستان سمنان”

 

۱۳۹۱

بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در بیمه ایران استان سمنان”

 

۱۳۹۵

طرح سازمانی “افکار سنجی مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت- استان تهران”

 

 

ب- مقالات علمی :

 

Shahabi, Ali, Azar, Adel, Radfar, Reza, AsadiFard, Reza, “Combining Soft Systems Methodology with Interpretive Structural Modeling and System dynamics for network orchestration: Case Study of the formal science and technology collaborative networks in Iran”, SPRINGER/systemic practice and action research, 2019

https://link.springer.com/article/10.1007/s11213-019-09490-z

۲۰۱۹

 

Shahriari, Mohammadreza, Pilevari, Nazanin, Shahbi, Ali, “A Model for Implementation and Development of Electronic Banking in Iran (Case Study: Bank Resalat)”, European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, Vol 4, No 1.   http://european-science.com/eojnss_proc/article/view/4625/2283

۲۰۱۵

 

shahabi, vahid, sahahabi, ali, Analays of the role of privatization in investment and the country’s financing system with approach and by using fuuzy dematel technicue under current economic conditions

۲۰۱۵

 

Saeidi, Parviz, Eslami Mofid Abadi, Hossein, Shahabi, Ali, Effect of Qualitative Dimensions of Social Capital on Economic Growth in Iran, Caspian Journal of Applied Sciences Research, 2(4), pp. 105-123,   http://www.growingscience.com/msl/Vol2/msl_2012_50.pdf

۲۰۱۲

 

Shahabi, Ali, Faez, Ali,Fazli, Damoon, Organizational intelligence dismounting barriers prioritization: A real-world case study, Management Science Letters,2 (2012) 3013–۳۰۲۲

www.growingscience.com/msl/Vol2/msl_2012_224.pdf.

۲۰۱۲

 

Karami, Mosayeb, Mehdiabadi, Amir, Shahabi, Ali, Mardani,Mohsen, An empirical study for measuring the success index of banking industry, Management Science Letters, 2 (2012) 1155–۱۱۶۶.

۲۰۱۲

 

Saeidi, Parviz, Eslami Mofid Abadi, Hossein, Shahabi, Ali, Study of relation between company accounting variable with optimal return of portfolio in stock exchange market of Tehran, publication descriptionInternational Journal of Business Management and Administration, Vol. 1(1), pp. 013-025

۲۰۱۲

 

Danaei, Abolfazl, Shahabi, Ali, Mehdiabadi, Amir, “Social Knowledge Management (Case Studying of Islamic Azad University of Semnan Branch)”, International Journal of Business and Commerce Vol. 1, No. 4: Dec 2011[08-21] http://www.udltheses.com/SCRHP36A0C0A0S0P0T0L0S0E0

۲۰۱۱

 

Vakil Alroaia, Younos , Hemati, Mohammad, Shahabi, Ali, “MODELING OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL BASED ON SYSTEM DYNAMICS APPROACH”, JM INTERNATIONAL JOURNAL OF IT, JANUARY, 2011 VOLUME -1 ISSUE http://www.jmijitm.com/papers/13024445321-11.pdf

۲۰۱۱

 

۱۳۹۹

شهابی، علی؛ رضا رادفر، طراحی مدل تاب‌آوری شبکه‌های همکاری در شرایط شیوع کرونا(مورد مطالعه شبکه توسعه اجتماعی رسالت)، فصلنامه مدیریت کسب و کارهای بین‌المللی

 

۱۳۹۹

شهابی، علی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر و رضا اسدی فرد، تحلیل انواع ساختارهای راهبری شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران ، فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری

 

۱۳۹۸

شهابی، علی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر و رضا اسدی فرد، تحلیل چالش‌های راهبری شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری( مورد مطالعه: شبکه های منتخب در ایران)، فصلنامه مدیریت نوآوری

 

۱۳۹۸

شهابی، علی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر و رضا اسدی فرد، “تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران”، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره ۷، شماره ۱

 

۱۳۹۶

شهابی، علی، مهدی آبادی، امیر، “تحلیل عامل‌های مؤثر بر تقاضای صنعت تایر کشور در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکرد سیستمی و دیماتل فازی”، نشریه علمی ترویجی صنعت لاستیک ایران، دوره ۲۲، شماره ۸۸

 

۱۳۹۶

فیض، داود، شهابی،علی، “تحلیل معیارهای بسته بندی محصولات صادراتی، مطالعه موردی: محصولات صادراتی استان سمنان”، فصلنامه علوم و فنون بسته بندی ، سال هشتم، شماره ۳۱

 

۱۳۹۴

شهابی، علی و ابراهیم معینی، “مدل سازی نقش دانشگاه و صنعت در انتقال تکنولوژی در فضای قانون مالکیت فکری با رویکرد سیستمی”، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره ۲، شماره ۴

 

۱۳۹۴

رادفر،رضا، شهابی، علی، “تحلیل تاثیر تبلیغات اینترنتی بر بازار صنعتی در ایران با تکنیک دیماتل فازی و رویکرد سیستمی: مطالعه موردی سایت های تبلیغاتی ایران” ، فصلنامه مدیریت بازاریابی، دوره ۱۰، شماره ۲۸

 

۱۳۹۳

رزمی، جعفر، حیدریه، سیدعبدالله، شهابی، علی،”توسعۀ مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران (پژوهشی پیرامون بانک رفاه)”، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، دوره ۶، شماره ۳، صفحه ۴۷۱-۴۹۰

 

۱۳۹۲

حیدریه، سید عبدالله؛ سید محمد سید حسینی و علی شهابی، “شبیه سازی مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران با رویکرد پویایی سیستم (مورد مطالعه: بانک رفاه)”، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره ۱، شماره ۱

 

۱۳۹۱

فیض، داود، شهابی،علی، “مدلسازی نقش کانون های هماهنگی دانش و صنعت در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با رویکرد پویایی سیستم”، نشریه صنعت و دانشگاه، سال پنجم، شماره ۱۷ و ۱۸

 

۱۳۸۹

فائض، علی، شهابی، علی، “ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت(مطالعه موردی شهرستان سمنان)”، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ، سال چهارم، شماره ۲

 

۱۳۹۲

دانایی، ابوالفضل؛ وحید شهابی و علی شهابی، “تحلیل نقش خصوصی سازی بر سرمایه گذاری و نظام تامین مالی کشور با رویکرد سیستمی و تکنیک دیماتل فازی در شرایط اقتصاد حاضر”، کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر

 

۱۳۹۱

شهابی، علی و میثم عوامی، “ارزیابی و اولویت بندی موانع توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی قطعه سازان خودرو استان سمنان)”، نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو، سمنان

 

۱۳۹۱

ملکی، مرتضی؛ علی شهابی و مهسا امینی، “از ارتباط دانشگاه و صنعت تا توسعه تکنولوژی های نوین در صنعت قطعه سازی خودرو با رویکرد پویایی شناسی سیستم”، نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو، سمنان

 

۱۳۹۰

زیاری، رضا؛ حسن رجبی و علی شهابی، “ارزیابی و اولویت بندی بسترهایلازم جهت خصوصی سازی خدمات شهری مطالعه موردی: شهرداری سمنان”، همایش ملی خصوصی سازی در ایران، سمنان

 

۱۳۹۰

زیاری، رضا؛ حسن رجبی و علی شهابی، “ارزیابی و اولویت بندی بسترهایلازم جهت خصوصی سازی خدمات شهری مطالعه موردی: شهرداری سمنان”، همایش ملی خصوصی سازی در ایران، سمنان

 

۱۳۹۰

همتی، محمد؛ علی شهابی و ایمان رضایی، “چشم انداز فرآیند خصوصی سازی درغالب مدل کارت امتیازی متوازن”، همایش ملی خصوصی سازی در ایران، سمنان

 

۱۳۹۰

همتی، محمد؛ علی شهابی و سپیده ابراهیمی، “موانع خصوصی سازی بانکهای دولتی درایران مطالعهموردی بانکهای دولتی سمنان”، همایش ملی خصوصی سازی در ایران، سمنان

 

۱۳۸۹

زرگر، سید محمد؛ علی شهابی و دامون فضلی بشلی، “ارائه چارچوبی به منظور تدوین استراتژی افقی با هدف بهره برداری از فرصت های افزایش خلاقیت و نوآوری در سطح بنگاه”، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری، شیراز

 

۱۳۸۹

شهابی، علی، “بررسی و اولویت بندی موانع پیاده سایز هوش سازمانی”، اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار، تهران

 

۱۳۸۹

زرگر، سیدمحمد؛ امیر مهدی آبادی و علی شهابی، “تحلیل نقش ارتباط صنعت و دانشگاه در توسعه تکنولوژی با رویکرد سیستمی”، چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، تهران

 

۱۳۸۹

حیدریه، سیدعبداله و علی شهابی، “مدلسازی مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی با رویکرد پویایی شناسی سیستم”، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران

 

۱۳۸۹

دانایی،ابوالفضل، شهابی، علی، بررسی جایگاه استان سمنان در شاخص توسعه انسانی، اولین همایش توسعه سمنان، دانشگاه سمنان

 

۱۳۸۸

دانایی،ابوالفضل، شهابی، علی، مهدی آبادی، امیر، ” بررسی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در بین کارکنان سازمانها با ارائه یک مدل تحلیلی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)” ، همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی

 

۱۳۸۸

دانایی،ابوالفضل، شهابی، علی، ارائه یک مدل تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و مدیریت بر مبنای هدف جهت ارزیابی عملکرد سازمانها، همایش مدیریت، دانشگاه ازاد فیروزکوه

 

سال

عنوان دوره

برگزار کننده/محل برگزاری

ردیف

۱۳۹۷

دوره فن بیان

بنیاد بیان

۱

۱۳۹۴

همایش انجمن روابط عمومی ایران

انجمن روابط عمومی

۲

۱۳۸۹

کارگاه مقاله نویسی isi

دانشگاه آزاد سمنان

۳

۱۳۸۹

همایش خصوصی سازی

دانشگاه آزاد سمنان

۴

۱۳۸۹

همایش مدیریت دانش

دانشگاه سمنان

۵

۱۳۸۹

کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد

 انجمن مدیریت راهبردی ایران

۶

۱۳۸۹

کنفرانس بین المللی مدیریت نواوری و کارافرینی

تهران

۷

۱۳۸۵

دوره کنترل پروژه

فنی حرفه ای

۸

۱۳۸۸

دوره کارآفرینی

دانشگاه آزاد سمنان

۹

۱۳۹۰

دوره مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی

۱۰